Cookie-policy

Denna hemsida använder cookies för att hantera inloggning och för att tillhandahålla grundläggande funktionalitet. Genom att logga in godkänner du användning av cookies för inloggning.

I utloggat läge används cookies för att hantera användarsessioner. Detta innebär att data om din session sparas på servern. Det kan till exempel handla om att servern minns vilka olika sidor av hemsidan en användare klickat sig igenom. Dessa cookies är anonyma och nödvändiga för att tillhandahålla grundläggande funktionalitet och kräver ej användarens godkännande.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies. Du kan också radera befintliga cookies från din dator med hjälp av din webbläsare. Hur detta går till varierar bland webbläsare och vi hänvisar därför till instruktionerna för din webbläsare.

Om du väljer att inte acceptera cookies kommer hemsidan inte att fungera som tänkt.