Publicisten ansvarig

2017-07-22

Det är publicisten som är ansvarig för skoltidningen. Vem är det då som är publicist?

Publicist är den lärare som är ansvarig för själva skoltidningen. Det är publicisten som godkänner artiklarna som eleverna skriver. Innan publicisten har godkänt artikeln kan den inte läggas ut på skoltidningen.

-Admin2