Användningsområden för skoltidning

2017-07-22

En skoltidning kan användas på flera olika sätt. Vårt system gör det möjligt att ha flera skoltidningar på en skola.

Skoltidningen kan med andra ord användas på flera olika sätt. Det är möjligt att använda den som en klasstidning. En skola kan ha flera klasstidningar. Den kan även användas i utbildningssyfte i olika ämnen. Tidningen kan användas för att lägga ut problem som eleverna sedan ska komma med lösningar till. På skoltidningen finns det möjlighet att "bädda in" ljud och bild från t.ex. Youtube. Det är bara fantasin som sätter begränsningar för vad som går att göra.

-Admin2